• شخصی
 • راهنمای امکانات
 • طرح نقره

  2,999,000
 • طرح طلا

  + هاست + دامنه

  3,399,000
 • طرح الماس

  پشتیبانی + هاست + دامنه

  3,399,000

 •       خرید      
 • شرکتی
 • راهنمای امکانات
 • طرح نقره

  3,999,000
 • طرح طلا

  + هاست + دامنه

  4,599,000
 • طرح الماس

  پشتیبانی + هاست + دامنه

  4,599,000

 •       خرید      
 • فروشگاهی
 • راهنمای امکانات
 • طرح نقره

  5,999,000
 • طرح طلا

  + هاست + دامنه

  6,799,000
 • طرح الماس

  پشتیبانی + هاست + دامنه

  6,799,000

 •       خرید      
 • پرتال
 • راهنمای امکانات
 • طرح نقره

  9,999,000
 • طرح طلا

  + هاست + دامنه

  10,999,000
 • طرح الماس

  پشتیبانی + هاست + دامنه

  10,999,000

 •       خرید      
 • سفارشی
 • راهنمای امکانات
 • طرح نقره

  17,999,000
 • طرح طلا

  + هاست + دامنه

  19,999,000
 • طرح الماس

  پشتیبانی + هاست + دامنه

  19,999,000

 •       خرید      
 • Open Source
 • راهنمای امکانات
 • طرح نقره

  499,000
 • طرح طلا

  + هاست + دامنه

  999,000
 • طرح الماس

  پشتیبانی + هاست + دامنه

  999,000

 •       خرید      

* تمامی مبالغ به تومان می باشد. 

* مهلت خرید طرح الماس به دلیل تخفیفات موجود در این طرح از 1 الی 7 هر ماه می باشد.

* در صورت نیاز به طراحی پوسته (قالب سایت) اختصاصی، هزینه ی آن جداگانه محاسبه خواهد شد.